تغییر قیمت سوخت

۲۲آذر
تصمیمی برای سهمیه‌بندی و تغییر قیمت سوخت نداریم

تصمیمی برای سهمیه‌بندی و تغییر قیمت سوخت نداریم

طرح کنونی برای صدور کارت سوخت با هدف مشخص شدن وضعیت سوخت خودروها است و تاکنون برای سهمیه‌بندی یا تغییر قیمت سوخت در دولت تصمیم گیری نشده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر