تغییر ۴ مدیرعامل

تغییر ۴ مدیرعامل پس از گذشت یک هفته از لیگ برتر

در حالی که تنها یک هفته از فصل جدید لیگ برتر سپری شده است, تاکنون مدیریت چهار باشگاه لیگ برتری دستخوش تغییر شده است.

آمار کرونا
[cov2019]