تفاوت تربیت تزاری و انگلیسی رهبران بهائیت

اعتقادی که با ۶ ضربه شلاق نفی شد

در میزگرد «بازشناخت بهائیت» مسائلی از جمله نقش بهائیت در به قدرت رسیدن رضاخان، فعالیت‌های خاص آن‌ها در پهلوی دوم و تغییر رویه در دوران بعد از انقلاب مطرح و بررسی شد.

آمار کرونا
[cov2019]