تفاوت پولبک و اصلاح قیمت چیست؟

۲۷آبان

صطلاح پولبک در بورس به چه معنا است؟

پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن و مترداف کلمه hook به معنی قلاب است.

آمار کرونا
[cov2019]