تفاوت HIV و AIDS در چیست؟

۱۳آذر

تفاوت HIV و AIDS در چیست؟

تفاوت زیادی بین دو جملهٔ «من مبتلا به اچ‌ای وی هستم» و «من مبتلا به ایدز هستم» وجود دارد و شاید حتی خود افراد مبتلا هم این دو جمله را به اشتباه به کار برده باشند.

آمار کرونا
[cov2019]