تفکر سلفی

۲۵دی

عالمی که وهابیت حکم قتلش را صادر کرد

آیت الله کمال الحیدری که برنامه ثابت هفتگی در شبکه جهانی الکوثر دارد در مصاحبه زیر به نکته های ظریفی در نوع مواجهه با تفکر وهابیت اشاره می کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر