تقاطع هاي غير همسطح

۱۹آذر

موافقت پلیس با حذف دوربرگردان‌ها

سردار حسین رحیمی گفت: پلیس با جایگزینی تقاطع های غیرهمسطح به جای دوربرگردان های حادثه‌ساز موافق است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر