تقواي سياسي

دعوت به عدم حضور، ضدیت صریح با امام راحل است

حماسه نهم دی از مقاطع افتخار آمیز تاریخ انقلاب است و روز تجلی بصیرت عاشورایی مردم محسوب می‌شود

آمار کرونا
[cov2019]