تقويت سمن هاي فعال

افزایش دو ماهه مرخصی زایمان مادرانی که صاحب دوقلو می‌شوند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در کمیسیون لوایح دولت افزایش مرخصی زایمان مادرانی که صاحب دوقلو می‌شوند از شش به هشت ماه تصویب شده است، عنوان کرد: در عین حال وزارت بهداشت پیشنهاد تکمیلی داده که براساس آن مرخصی زایمان این مادران به یک سال افزایش و برای پدران هم […]

آمار کرونا
[cov2019]