تقي رحماني

از این پس نسبت ما با جنبش دانشجویی، دوری و دوستی است.

یک عضو گروهک موسوم به ملی- مذهبی معتقد است تندروی های کور ضدانقلاب در سال های ۷۸ و ۸۸، نوعی حرکت انفجاری با پایان انتحاری بوده است. تقی رحمانی در مصاحبه با یکی از رسانه های گروهکی اظهار داشت: واقعه ۱۸ تیر ۷۸ یک تراژدی بود چرا که اتفاقی تکراری یعنی اختلاف میان بدنه و […]

آمار کرونا
[cov2019]