تقی روحانی

یکی از پیشگامان گویندگی رادیو در ایران درگذشت+تصویر

اینجا تهران است، رادیو ایران. شنوندگان عزیز توجه فرمایید: تقی روحانی، گوینده خوش صدای دوران طلایی رادیو امروز در سن نود و دو سالگی بعد از سی و چند سال درد و عذاب و رنج بار سفر بست.

آمار کرونا
[cov2019]