تقی کبیری

امتناع نماینده مجلس از پاسخگویی درباره انبار ۲۵۰ هزار یورو در منزل

تقی کبیری نماینده مجلس که به‌تازگی مبلغ ۲۵۰ هزار یورو از منزلش به سرقت رفته، از پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره منشأ این ارزهای خارجی و دلیل نگه‌داری آن در منزلش سر باز زد و پاسخی نداد.

آمار کرونا
[cov2019]