تلاش پامپئو

۲۰دی
تلاش پامپئو برای دخالت در تحقیقات سقوط بوئینگ اوکراین

تلاش پامپئو برای دخالت در تحقیقات سقوط بوئینگ اوکراین

وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین درباره کمک آمریکا به تحقیقات سقوط هواپیمای اوکراینی اعلام آمادگی کرد.

آمار کرونا
[cov2019]