تلفن های هوشمند

موشی که ۶ ساعت بالای‌سر قربانی گشت میزند +تصویر

هدف این سلاح نابودی دقیق یک نقطه تعیین شده، بدون رساندن آسیب زیاد به محیط اطراف است.

آمار کرونا
[cov2019]