تلگرام و تلگرام X

تلگرام و تلگرام X به اپ‌استور اپل بازگشتند + تصویر

دو نرم افزار پیام رسان تلگرام که به دلیل محتوای نامناسب از اپ‌استور حذف شده بودند، دقایقی قبل به این فروشگاه نرم‌افزار باز گشتند.

آمار کرونا
[cov2019]