تماشاخانه دا

۰۵آبان

محصول مشترک ایران – ایتالیا /کارگاهی تجربی – آموزشی

کارگاه بزرگ دغدغه های اجتماعی با همکاری ابران وایتالیا و با مدیریت گروه تاتری آو و تماشاخانه دا ” از ۳۰آبان ماه الی ۷ آذرماه ۹۴ درمحل تماشاخانه دا با حضور استاد برتر ایتالیایی ریکاردو ونوچینی ” برگزار خواهد شد .

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر