تماشاگران جنگ آذربایجان و ارمنستان

۱۱مهر

 تماشاگران جنگ آذربایجان و ارمنستان در نزدیکی مرز اصلاندوز + تصویر

تصویری از تماشاگران جنگ آذربایجان و ارمنستان در نزدیکی مرز اصلاندوز را ببینید.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر