تمام،

۱۹آبان

پیروزی ملت سوریه در راه است

نشانه‌های پیروزی ملت سوریه از طریق دستاوردهای روزافزون ارتش این کشور و از بین بردن گروه‌های مسلح و گسترش امنیت و ثبات در سراسر خاک این کشور خود را نمایان کرده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر