تمدن غرب

جنبش وال استریت و ریشه های تمدنی آن

محمد هادی همایون عضو هیئت علمی گروه مطالعات دانشگاه امام صادق در دومین نشست تخصصی (بررسی ریشه ها و ابعاد بحران وال استریت) که به همت مرکز مطالعات راهبردی و فرهنگی بین المللی امروز شنبه ۱۴ آبان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد در زمینه جنبش وال استریت و ریشه های تمدنی آن […]

تصاویری از ازدواج با همجنس برای رسیدن به این لذت شوم

«خبرگزاری دانشجو»؛ تمدن غرب، با کنار گذاشتن معنویت و با توجه صرف به عالم ماده و اصالت دادن به لذت، به ظاهر می خواست از آزادی انسان حفاظت کند. اما از آن جا که در نظام هستی قرار نبود حرکتی بدون حضور خدا به نتیجه مطلوب برسد؛ این تمدن، آنچنان در گرداب مادیگری و فراموشی […]

آمار کرونا
[cov2019]