تمرينات ورزشي روزانه

۱۵ دقیقه ورزش در روز خطر مرگ ناشی از سرطان را تا ۱۱ درصد کاهش می‌دهد

متخصصان بهداشت عمومی می‌گویند ۱۵ دقیقه ورزش در هر روز می‌تواند طول عمر شما را تا سه سال افزایش دهد. متخصصان تایوانی در یک مطالعه جدید بیش از ۴۰۰ هزار شرکت کننده را طی یک دوره ۱۲ ساله تحت مطالعه قرار دادند. این افراد به طور هفتگی برنامه ورزش خود را گزارش می‌دادند. آنها به […]

آمار کرونا
[cov2019]