تمرینات تراکتورسازی

۰۵آذر
استوکس تا اطلاع ثانوی اجازه شرکت در تمرینات تراکتورسازی را ندارد

استوکس تا اطلاع ثانوی اجازه شرکت در تمرینات تراکتورسازی را ندارد

این بازیکن از سوی کادر فنی در اختیار کمیته انضباطی و باشگاه تراکتورسازی قرار گرفته و باید امروز و فردا در جلسه کمیته انضباطی تراکتورسازان حضور پیدا کند تا در مورد او تصمیم‌گیری شود.

آمار کرونا
[cov2019]