تنباكو و قليان

دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقلاً هیئت علمی جذب می‌کنند

مرضیه وحید دستجردی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بجنورد اظهار داشت: افزایش تعداد دانشجویان پزشکی به خاطر توسعه‌ای بوده که در برخی از دانشگاه‌ها شکل گرفته است. وی افزود: عدد دقیق افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو مشخص نبوده و در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. * ۶۸ هزار تخت بیمارستانی در حال ساخت است […]

آمار کرونا
[cov2019]