تنب كوچك، تنب بزرگ

۲۷شهریور

اسناد مالکیت جزایر سه‌گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و بوموسی صادر شده است

مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان از صدور قطعی اسناد مالکیت جزایر سه گانه خلیج فارس خبر داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر