تنظیم بازار خودرو

۱۹اردیبهشت
وزارت صمت خواستار بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی شد

وزارت صمت خواستار بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی شد

به دنبال انتشار فهرست قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت، مدیر کل خودرویی وزارت صمت طی نامه ای خواهان بازنگری با دقت و مستندات بیشتر در قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر