تنها اصفهانی مشکوک به«کرونا»

۱۳بهمن

تنها اصفهانی مشکوک به«کرونا» از بیمارستان ترخیص شد

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: امروز ظهر و پس از برطرف شدن موارد و نشانه‌های بیمار مشکوک به کرونا این اطمینان حاصل شد که وی به ویروس کرونا مبتلا نبوده و از بیمارستان ترخیص شد.

آمار کرونا
[cov2019]