تنگه مالاكا

۰۷خرداد

دستهای پنهانی زمینه مطرح شدن دزدی دریایی را فراهم کرده اند

به طور یقین دستهای پنهانی زمینه مطرح شدن دزدی دریایی را در منطقه فراهم کرده اند

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر