تهديدهاي نظامي، سياسي

شکست آمریکا در عرصه فرهنگی و جنگ نرم قطعی است

دبیر شورای عالی امنیت ملی در نهمین همایش نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با تبیین اشراف جمهوری اسلامی به تهدیدها، دغدغه امروز نظام را استفاده از فرصت‌ها عنوان کرد.سعید جلیلی  با اشاره به استیصال آمریکا از مقاومت، پیشرفت و الگو شدن جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بیداری اسلامی بر ضد سلطه […]

آمار کرونا
[cov2019]