تهدید رژیم صهیونیستی

تهدید اسرائیل مبنی بر ممانعت از عبور کشتی حامل کمکهای انسانی به غزه

“رجب طیب اردوغان “، نخست وزیر ترکیه در خصوص تهدید رژیم صهیونیستی در رابطه با ممانعت از عبور کشتی حامل کمکهای انسانی به غزه گفت: آیا در دنیا می توان مانع فعالیتهای ارگانهای غیر دولتی شد؟

آمار کرونا
[cov2019]