تهدید سد «کاراکورت»

تهدید سد «کاراکورت» ترکیه برای کشاورزی شمال‌غرب ایران/ دولت بطور دیپلماتیک وارد شود

تهدید سد «کاراکورت» ترکیه برای کشاورزی شمال‌غرب ایران/ دولت بطور دیپلماتیک وارد شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کشور ترکیه در حال ساخت سد کاراکورت است که دولت باید به شکل فوری و از طریق دیپلماتیک به مشکلات ناشی از ساخت این سد ورود پیدا کند.

آمار کرونا
[cov2019]