تهدید

ظریف تهدید کرد ؛ احتمال باز گشت ایران به غنی سازی

آنچه واشنگتن از اروپا می خواهد که با ایران بکند ، هیچ پایه و اساس ندارد. اگر اروپا می خواهد حاکمیت خود را حفظ کند، باید تلاش کند. اگر به یک قلدر اجازه بدهی که به خواسته هایش دست یابد، دیگر هیچ پایانی برای قلدری نخواهد بود.

تهدید بزرگ تیم برانکو؛ دو بازیکن جنجال ساز پرسپولیس محروم می‌شوند؟

ماجرای بازی حتی به درگیری‌های پس از آن ختم نشد و فردای روز بازی بود که نفرات درگیر در ماجرا با مصاحبه‌های متعددی که کردند هرکدام خود را محق دانسته و از خجالت طرف مقابل در آمدند.

آمار کرونا
[cov2019]