تهرانگردی

۱۳بهمن
کوچه های رنگارنگ تهران+ تصاویر

کوچه های رنگارنگ تهران+ تصاویر

حکایت کوچه‌های رنگی تهران را باید از زبان اهالی‌اش شنید. همان‌هایی که این روزها در تو در تو‌ ترین کوچه‌های باریک و فرسوده محله‌شان، افتخار زیباترین و شادترین کوچه را به نام خود ثبت کرده‌اند.

آمار کرونا
[cov2019]