تهرانی

۱۸خرداد

علت بد لباسی دختران تهرانی! +تصویر

پس از نیروی انتظامی، سازمان جوانان هم وارد حوزه زنان دارای پوشش نامناسب شده و جملات زیر بخشی از نتایج پژوهش سازمان جوانان است که به بررسی «الگوهای اکتشافی پیش بینی کننده سبک پوشش دختران و زنان تهرانی» پرداخته است.

۱۷خرداد

چرا دختران تهرانی بد لباس می پوشند؟+تصاویر

در این نظرسنجی به نکات جالبی برمی خورید، از جمله آن که دختران با پوشش نامناسب در مقایسه با دختران دارای پوشش مناسب، نگرش لذت طلبانه به زندگی داشته و عاقبت گرایی در آنها ضعیف است.

آمار کرونا
[cov2019]