تهران «شهری خاکستری»

۱۰آذر

حرکت «تهران خاکستری» به سمت «تهران رنگی»

تهران «شهری خاکستری» است و به منظور تقویت حس سرزندگی در شهر و شهروندان باید به سمت «شهری رنگی» حرکت کند که البته این حرکت در چند سال اخیر آغاز شده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر