تهمینه بختیاری

۲۱مهر

نقض حقوق بشر در کانادا +تصاویر

دانش آموزان مدارس شبانه روزی از صحبت کردن به زبان مادری خود منع می‌شدند واگر آنها به زبان مادری خود صحبت می‌کردند ، مجازات‌های غیر قابل تصوری در انتظار آنها بود. سوء استفاده‌های جنسی و روانی، تجربه مشترک دانش آموزان بومی بود که توسط دولت مجبور به حضور در مدارس به اصطلاح مذهبی شده بودند

آمار کرونا
[cov2019]