تهیه آیین نامه اجرایی

۰۱شهریور

فرصت ۳ ماهه برای تهیه آیین نامه اجرایی حذف ۴ صفر +سند

بر اساس لایحه دولت، بعد از لازم الاجرا شدن حذف صفر از پول کشور، بانک مرکزی سه ماه فرصت خواهد داشت تا آیین نامه اجرایی این طرح را تهیه کند.

آمار کرونا
[cov2019]