تهیه کننده

تهیه کننده سابق تلویزیون ممنوع الکار شد!

رامین عباسی زاده تهیه کننده سریال «احضار» در شبکه نمایش خانگی ممنوع الکار شد.

آمار کرونا
[cov2019]