توئیتر، یوتیوب

۰۸فروردین

دولت ترکیه پس از مسدود کردن توئیتر، یوتیوب را نیز مسدود کرد

دولت ترکیه یک هفته پس از مسدود کردن توئیتر، یوتیوب را نیز مسدود کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر