توئیت آتشین مهاجم جنجالی پرسپولیس

۱۰دی

توئیت آتشین مهاجم جنجالی پرسپولیس، علیه مدیران باشگاه! +تصویر

این بار در صفحۀ رسمی توئیتر خود دست به انتشار توئیتی بسیار جنجالی علیه هیئت مدیره زد تا دلایل این جملات وی نامشخص باقی بماند! اما هرچه که هست، بسیار قابل لمس است

آمار کرونا
[cov2019]