توئیت بعیدی نژاد

۱۳اسفند

توئیت بعیدی نژاد درباره هدایای انگلیس به ایران + توئیت

توئیت بعیدی نژاد درباره هدایای انگلیس به ایران + توئیت

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر