توافقنامه نیروهای اتمی

کاندید صلح نوبل: بایدن باید به وضعیت سرکش آمریکا در پیمان‌های بین‌المللی پایان دهد

کاندید صلح نوبل: بایدن باید به وضعیت سرکش آمریکا در پیمان‌های بین‌المللی پایان دهد

کاندیدای صلح نوبل و مدیر اجرایی جنبش صلح “جهان فراتر از جنگ” گفت، بایدن باید به موضع سرکش آمریکا که در دوران ترامپ باعث شد تا این کشور از پبمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی دور شود، پایان دهد.

آمار کرونا
[cov2019]