توافقنامه های گذشته

۲۳آذر
رایزنی بوگدانف با اسد درباره اوضاع سیاسی و اجرای توافقنامه‌های گذشته

رایزنی بوگدانف با اسد درباره اوضاع سیاسی و اجرای توافقنامه‌های گذشته

معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که در دیدار با رئیس جمهور سوریه در دمشق اوضاع سیاسی و اجرای توافقنامه های گذشته را مورد بحث و بررسی قرار داد.

آمار کرونا
[cov2019]