توافق بریگزیت

اولتیماتوم اتحادیه اروپا به انگلیس /حرکت لندن به شدت به اعتماد میان اتحادیه اروپا و بریتانیا آسیب زده است

اولتیماتوم اتحادیه اروپا به انگلیس /حرکت لندن به شدت به اعتماد میان اتحادیه اروپا و بریتانیا آسیب زده است

اتحادیه اروپا به انگلیس تا پایان سپتامبر برای پس گرفتن یک لایحه جنجالی لندن در خصوص بازار داخلی با هدف دور زدن توافق بریگزیت اولتیماتوم داده و تهدید به اقدام قانونی علیه انگلیس کرد.

آمار کرونا
[cov2019]