توافق ترکیه و آمریکا

۲۵مهر

توافق ترکیه و آمریکا بر سر آتش بس موقت در سوریه

مقامات ترکیه و آمریکا به توافقی برای توقف موقت جنگ در شمال شرق سوریه دست یافتند.

آمار کرونا
[cov2019]