توافق روسیه و ازبکستان

۱۳اردیبهشت
توافق روسیه و ازبکستان برای جلوگیری قاچاق موادمخدر از افغانستان

توافق روسیه و ازبکستان برای جلوگیری قاچاق موادمخدر از افغانستان

وزیر خارجه روسیه اظهار داشت که با مقامات ازبکستانی توافق کرده تا برای جلوگیری قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آسیای مرکزی و همچنین گسترش ناآرامی‌ها به این منطقه جلوگیری کنند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر