توافق ریاض برای جنوب یمن

توافق ریاض برای جنوب یمن/ گام جدید سعودی برای چپاول حضرموت

یک روزنامه لبنانی، توافق امضا شده اخیر میان نیروهای اماراتی و دولت مستعفی یمن تحت نظارت عربستان، را توطئه جدید ریاض برای چپاول استان «حضرموت» و تقویت حضورش در شرق یمن برشمرد.

آمار کرونا
[cov2019]