توافق کشورهای اروپایی

۰۹آبان

توافق کشورهای اروپایی برای گسترش آژانس حفاظت از مرزهای اروپایی

کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای گسترش آژانس حفاظت از مرزهای اروپایی موسوم به فرانتکس برای مقابله بهتر با هجوم پناهندگان به توافق رسیدند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر