توان موشکی ایران

۱۵بهمن
واکنش آمریکا به پرتاب موشک ماهواره‌ بر در ایران

واکنش آمریکا به پرتاب موشک ماهواره‌ بر در ایران

وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به آزمایش موفقیت آمیز پرتاب موشک حامل ماهواره در ایران با اذعان به توان موشکی کشورمان، آن را نگران کننده خواند.

آمار کرونا
[cov2019]