توتال

رقابت ایران و عراق بر سر ترانزیت منطقه‌ای

رقابت ایران و عراق بر سر ترانزیت منطقه‌ای

رقابت ایران و عراق در کریدورهای ترانزیتی دریایی و زمینی منطقه ای نشان دهنده رقابت گسترده اقتصادی و سیاسی دو کشور است. پروژه بزرگ بندر فاو عراق چالش مهمی در برابر تلاش‌های ایران برای توسعه بندر چابهار و تثبیت خود به عنوان یک قطب ترانزیت منطقه‌ای است.

آمار کرونا
[cov2019]