توجیهات دولت ترامپ

۱۹دی
توجیهات دولت ترامپ درباره ترور سردار سلیمانی سناتورها را قانع نکرد

توجیهات دولت ترامپ درباره ترور سردار سلیمانی سناتورها را قانع نکرد

بسیاری از سناتورهای آمریکایی حاضر در جلسه توجیهی مقام‌های دولت ترامپ در مورد ترور سردار سلیمانی می‌گویند از توضیحات ارائه‌شده قانع نشده‌اند.

آمار کرونا
[cov2019]