تورات

کشف قدیمی ترین نسخه تورات

قدیمی‌ترین و کامل‌ترین طومار تورات در آرشیو دانشگاه «بلوگنا»ی ایتالیا پیدا شد.

آمار کرونا
[cov2019]